Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścież... Czytaj więcej...

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody.

Wybrany do głosowania

2. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

W ramach zadania planuje się m.in. zakup i wymianę bramek sportowych, nawodnienie boiska (poprzez zakup 2 samojezdnych wózków), dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boi... Czytaj więcej...

W ramach zadania planuje się m.in. zakup i wymianę bramek sportowych, nawodnienie boiska (poprzez zakup 2 samojezdnych wózków), dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boisk treningowych (poprzez montaż bramek os strony ul. Sienkiewicza i krytej trybuny) wraz z montażem piłkochwytów i wykonaniem oświetlenia jednej z płyt treningowych.

Wybrany do głosowania

3. Naftowa wizytówka Gorlic

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu (przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera”), polegającej na umieszczeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną ... Czytaj więcej...

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu (przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera”), polegającej na umieszczeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Wybrany do głosowania

4. Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m. Droga pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym mi... Czytaj więcej...

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m. Droga pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, umożliwiająca ominięcie zakorkowanych skrzyżowań. Kontynuacja remontu ul. Orzeszkowej.

Wybrany do głosowania

5. Remont ul. Konopnickiej - wykonanie nakładki asfaltowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remont... Czytaj więcej...

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei.

Wybrany do głosowania

6. Wybieg i plac zabaw dla psów

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 45 000 zł

Zadanie polega na wykonaniu bezpiecznego ogrodzenia z zamykanym wejściem dla spacerowiczów i czworonogów. Plac będzie wyposażony w sprzęty przeznaczone do zabawy i ćwicze... Czytaj więcej...

Zadanie polega na wykonaniu bezpiecznego ogrodzenia z zamykanym wejściem dla spacerowiczów i czworonogów. Plac będzie wyposażony w sprzęty przeznaczone do zabawy i ćwiczeń dla zwierząt (takie jak pochylnie, obręcze itp.) oraz ławki i kosze na śmieci.

Wybrany do głosowania

1. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 Maja w Gorlicach dla potrzeb dojazdu do Klubu Seniora i mieszkańców bloku przy ul. 3 Maja

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców... Czytaj więcej...

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców ulicy 3-go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla seniorów: ławki i stoliki oraz uporządkowanej strefy zieleni poprzez wycięcie lub przesadzenie zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia niskich krzewów, a także zamontowanie oświetlenia kablowego typu parkowego.

Wybrany do głosowania

2. Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, ... Czytaj więcej...

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców.

Wybrany do głosowania

3. Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Sto... Czytaj więcej...

Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja otoczenia kapliczki, tablica informacyjna i stała gablota w muzeum pozwolą zachęcić zwiedzających do zapoznania się z oryginalnym fragmentem XVII wiecznej części miasta przy ul. Krętej, dokumentami i legendami.

Wybrany do głosowania

4. Rewitalizacja skweru zieleni przy budynkach pomiędzy ulicami Wróblewskiego i 3 Maja 18, 20, 20A, bez dodawania miejsc parkingowych kosztem zieleni

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego... Czytaj więcej...

Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego muru z piaskowca przed wejściem do tunelu. Uzupełnienie i odnowienie betonowego muru oporowego od strony budynków 18, 20 i 20A, obłożenie muru ozdobną kostką elewacyjną. Renowacja murku okalającego skwer zieleni, obłożenie go kostką elewacyjną.

Wybrany do realizacji

5. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada: - rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, - budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow... Czytaj więcej...

Zadanie zakłada: - rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, - budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 120m2.

Wybrany do realizacji

6. Remont chodnika między budynkami Słoneczna 12 i Słoneczna 14

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 12 i 14. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek 410 m - roboty z... Czytaj więcej...

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 12 i 14. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek 410 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie 410 m - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.

Wybrany do głosowania

7. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Zakres zadań: Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscawianiem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli. Moderni... Czytaj więcej...

Zakres zadań: Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscawianiem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli. Modernizacja mur oporowego z ozdobnymi daszkami i obłożenie go pustkami joniec. Montaż alejki z kostki betonowej. Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych na klombach o pow. 50 m2. Wykonanie dwóch sztuk pergoli metalowych dla podtrzymania krzewów. Wykonanie trawników dywanowych. Zamontowanie dwóch i remont trzech ławek ogrodowych.

Wybrany do realizacji

8. Remont chodnika/drogi przy ul. Kołłątaja 12

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika oraz drogi przy ul. Kołłątaja 12. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - demontaż starych płytek 70 m - robot... Czytaj więcej...

Głównym celem zadania jest remont chodnika oraz drogi przy ul. Kołłątaja 12. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - demontaż starych płytek 70 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie remontu nawierzchni jezdni dwie warstwy asfaltu (po 4 cm) o długości 35 m i szerokości 3 mb - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.

Wybrany do realizacji

9. Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na części działki o nr ewidencyjnym 2917/7.

Wybrany do realizacji

10. Osiedlowa strefa ciszy i relaksu - ul. Konopnickiej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Osiedlowa strefa ciszy i relaksu to miejsce przeznaczone do wypoczynku, będące uzupełnieniem istniejącej infrastruktury osiedlowej stanowiącej strefę rekreacyjną, która o... Czytaj więcej...

Osiedlowa strefa ciszy i relaksu to miejsce przeznaczone do wypoczynku, będące uzupełnieniem istniejącej infrastruktury osiedlowej stanowiącej strefę rekreacyjną, która obejmuje plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko rekreacyjne. Jest to miejsce przeznaczone dla osób oczekujących spokoju i wyciszenia. W miejscu tym dominować będą drzewa, krzewy, różnokolorowe, długo kwitnące odmiany roślin. Istniejąca roślinność w postaci kilkunastu drzew pozostanie, a jedyna ingerencja polegałaby na wykonaniu przycinki pielęgnacyjnej i formującej oraz zainstalowaniu na drzewach budek dla ptaków.

Wybrany do realizacji

11. Siłownia pod chmurką - przy ul. Pod Lodownią

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i eduk... Czytaj więcej...

Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. W ramach zadania przewiduje się montaż około 8 urządzeń do ćwiczeń, nawierzchnia pod urządzenia oraz ławeczki na świeżym powietrzu.

Wybrany do głosowania

12. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówk... Czytaj więcej...

Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówki w Gorlicach” z podłączeniem do istniejącej studzienki D59.

Wybrany do głosowania

13. Budowa oświetlenia kablowego ul. Kościuszki boczna

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m. W celu wykonania oświetlen... Czytaj więcej...

Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m. W celu wykonania oświetlenia całej długości – deklarujemy wykonanie projektu oświetlenia wraz z pozwoleniem na budowę. Dopuszczamy skrócenie odcinka oświetlenia kablowego.

Wybrany do realizacji

14. Projekt przebudowy ulicy Klimkowicza wraz z niezbędną infrastrukturą

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie p... Czytaj więcej...

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie pasa, przebudowa zjazdu z DW993) wraz z niezbędną infrastrukturą (budowa sieci odwadniającej, przebudowa sieci oświetlenia).

Wybrany do głosowania

15. Kontynuacja rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”, polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi, połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środ... Czytaj więcej...

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”, polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi, połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środków realizację pozostałych elementów

Wybrany do realizacji

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek betonowy... Czytaj więcej...

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek betonowych - około 250 m2 - ułożenie kostki brukowej – około 190 m2 - remont schodów terenowych 10 stopniowych wraz ze zjazdem na wózki.

Wybrany do realizacji

17. Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Górnym

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie polega na utwardzeniu placu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty śmietnikowej. Jest to kontynuacja zadania ujętego w BO na 2018 rok pod nazwą „Uporzą... Czytaj więcej...

Zadanie polega na utwardzeniu placu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty śmietnikowej. Jest to kontynuacja zadania ujętego w BO na 2018 rok pod nazwą „Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny”. Celem zadania jest zorganizowanie miejsca na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, udrożnienie jedynej drogi wyjazdowej z osiedla podczas załadunku śmieci przez Empol oraz poprawa estetyki Osiedla.

Wybrany do realizacji

18. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodowej do budynków nr 29, 31 (lub do wyczerpania środków). Jest to jedna z wewnętrznych ulic na o... Czytaj więcej...

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodowej do budynków nr 29, 31 (lub do wyczerpania środków). Jest to jedna z wewnętrznych ulic na osiedlu prowadząca do nowo powstałego placu zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym. Do czasu połączenia ulicy Azaliowej z ulicą Skrzyńskich, jest jedyną dostępną drogą prowadzącą do placu zabaw.

Wybrany do głosowania

19. Remont ulicy Michny

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest wymiana i zmodyfikowanie nawierzchni drogi w stanie obecnym oraz wymiana chodnika tj. płytek betonowych i krawężników na nową kostkę betonową.

Wybrany do realizacji

20. Kompleksowy remont ul. Łysogórskiej wraz z budową chodnika prawostronnego - pierwszy etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Łysogórskiej, która jest niezbędna do wykonania późniejszych prac modernizacyjnych.

Wybrany do głosowania

21. Dokończenie wykonania oświetlenia ul. Wesołej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie dodatkowych 6 lamp na ul. Wesołej.

Wybrany do realizacji

22. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Krasińskiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w urządzenia: - stożek duży, - domek z werandą, - huśtawka drewniana oraz zakup i montaż ww. urządzeń.

Wybrany do głosowania

23. Organizacja miejsc gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego i Ogrodowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone... Czytaj więcej...

Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone jest aktualnie w jedne duży pojemnik na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki na odpady typu szkoło, papier i plastik. Pojemniki są w złym stanie technicznym, położone są bezpośrednio przy drogach dojazdowych do garaży.

Poprzedni zadanie
Następny zadanie