Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

1. Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

2. Remont parkingu przy budynku Krakowska 23

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 24Skrócona nazwa edycji

5. Utwardzenie nawierzchni przy Skwerze Miasta Światła w rejonie poniżej garaży przy ul. Łukasiewicza 2

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

7. Artystyczny przystanek – GCK

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

10. Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie budynków Tuwima 8 i 10 poprzez budowę wiaty śmietnikowej

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

12. Lekkie tornistry – zdrowe dzieci: szafki dla uczniów. Wyposażenie MZS nr 1 w Gorlicach w szafki szkolne dla uczniów klas IV-VIII

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

13. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

14. Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22, remont schodów przy budynkach Hallera 26 i 30

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 24Skrócona nazwa edycji

16. Dokończenie wymiany zużytych urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

17. Wykonanie nawierzchni ul. Zielonej

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

18. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórską w górę

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

19. Wymiana słupów oświetleniowych wraz z fundamentami na Osiedlu Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

1. Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 23Skrócona nazwa edycji

2. Park kieszonkowy „Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 23Skrócona nazwa edycji

4. Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 23Skrócona nazwa edycji

6. Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 23Skrócona nazwa edycji

7. Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Bieckiej na odcinku około 140 m

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

9. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – etap I część II

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 23Skrócona nazwa edycji

11. Remont wewnętrznej drogi osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 23Skrócona nazwa edycji

12. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 23Skrócona nazwa edycji

13. Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 23Skrócona nazwa edycji

15. Oświetlenie ul. Granicznej bocznej

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 23Skrócona nazwa edycji

16. Wykonanie nawierzchni ulicy Zielonej - I etap

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

17. Kompleksowy remont ul. Gajowej

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

18. Wymiana oświetlenia osiedlowego na Osiedlu Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

1. Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – opracowanie dokumentacji projektowej

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

1. Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

3. Remont chodnika przy budynku ul. Słoneczna 1

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

4. Skwer Miasta Światła

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

6. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Chopina, od ul. Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji paliw BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

8. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a Konopnickiej 17

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

10. Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 22Skrócona nazwa edycji

13. Przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w Sokole

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 22Skrócona nazwa edycji

14. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

15. Plac zabaw – wymiana zużytego zestawu zabawowego, karuzeli oraz zakup huśtawki „bocianie gniazdo” i ławki

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

16. Wykonanie nawierzchni jezdni ks. Stanisława Tokarza

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

17. Kompleksowy remont ul. Gajowej – etap I: opracowanie dokumentacji projektowej

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Przeniesiony na kolejny rok budżetowy

 22Skrócona nazwa edycji

18. Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

3. Zazielenienie Rynku

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

6. No pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

7. Wykonanie oświetlenia ulicy Podzamcze

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

9. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach, położonej przy ul. Łukasiewicza 2, poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 21Skrócona nazwa edycji

10. Wykonanie drogi dojazdowej wraz z przebudową miejsc parkingowych w obrębie ul. Michalusa – bloki 3 i 7

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

11. Remont chodnika przed budynkami Konopnickiej 11 i 13 w Gorlicach

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

14. Utwardzenie placu przy bloku Żeromskiego 22

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

17. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych wraz z utworzeniem eko-parku z sadem

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

18. Remont parkingu przed budynkiem na ul. Hallera 22 w Gorlicach – I etap

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

20. Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola na przydrożnym rowie odwadniającym - etap II

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

21. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Skrzyńskich – boczna

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

23. Wymiana nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, z wyznaczeniem części pieszej

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

24. Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

5. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 20Skrócona nazwa edycji

6. Remont chodnika między budynkami Słoneczna 12 i Słoneczna 14

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

8. Remont chodnika/drogi przy ul. Kołłątaja 12

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

9. Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

10. Osiedlowa strefa ciszy i relaksu - ul. Konopnickiej

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

11. Siłownia pod chmurką - przy ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

14. Projekt przebudowy ulicy Klimkowicza wraz z niezbędną infrastrukturą

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

17. Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Górnym

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

18. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

20. Kompleksowy remont ul. Łysogórskiej wraz z budową chodnika prawostronnego - pierwszy etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 20Skrócona nazwa edycji

22. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2019

 19Skrócona nazwa edycji

1. Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

5. Wykonanie nowego chodnika między budynkami na osiedlu Magdalena

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

6. Remont nawierzchni przy ul. Łukasiewicza 2

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 48 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

7. Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

7. Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

9. Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

12. Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

14. Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 19Skrócona nazwa edycji

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

17. Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ulicy Wincentego Pola

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 19Skrócona nazwa edycji

19. Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

21. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

22. Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2018

 18Skrócona nazwa edycji

2. Budowa urządzeń terenowo - rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy Pl. Dworzysko

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

4. Budowa toru rowerowo - rolkowo - deskorolkowego typu „Pumptrack”

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

5. Remont nawierzchni ulicy Kopernika w kierunku garaży MPGK

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

6. Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 11)

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

7. Wykonanie zjazdu oraz utwardzenie placu postojowego dla mieszkańców bloków ul. Chopina 11 i 13 wraz z wykonaniem chodnika do bloku nr 13

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

8. Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej 23

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

11. Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

14. Wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ulicy Dukielskiej oraz utwardzenie drogi dojazdowej

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

15. Siłownia osiedlowa na Osiedlu Korczak

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

17. Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 49 385 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

19. Budowa oświetlenia na ulicy Skrzyńskich (boczna) łącznik z ulicą Jagodową

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

20. Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 3)

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

21. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2017

 17Skrócona nazwa edycji

3. Wzmocnienie infrastruktury kultury miasta Gorlice poprzez zakup mobilnej sceny estradowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz modernizację aparatury nagłaśniającej Gorlickiego Centrum Kultury

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

8. Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

10. Remont nawierzchni ulicy Kopernika tzw. Al. Lipowej

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

11. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki nr 1529/1 w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych, części do zabaw dla dzieci z piaskownicą oraz wyodrębnionego placu pod potrzeby altany śmietnikowej

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

12. Remont nawierzchni drogi ul. Chopina boczna - kontynuacja

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

13. Budowa parkingu przy ul. Potockiego 11

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

17. Utwardzenie placu parkingu przy ulicy Pod Lodownią

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

20. Budowa drogi Dukielskiej bocznej – drugi etap

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

21. Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Korczak

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

22. Remont nawierzchni ulicy Zagórzańskiej i Granicznej w Gorlicach

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

24. Plac zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym przy ulicy Azaliowej

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

25. Wymiana chodnika na ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 14 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

26. Dokończenie remontu drogi ul. Stróżowskiej bocznej IV

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 35 100 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

28. Budowa placu zabaw z mini boiskiem przy ul. Słowackiego

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2016

 16Skrócona nazwa edycji

1. Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta

Planowany koszt: 224 760 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

2. Wykonanie placu zabaw na Osiedlu „Magdalena”

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

3. Wykonanie nawierzchni chodnika przy ulicy Jagiełły

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

4. Remont nawierzchni drogi – ulica Chopina boczna

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

5. Budowa placu dla młodzieży i dorosłych na wolnym powietrzu wraz z elementami do ćwiczeń „Street Workout” przy ul. Tuwima

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

6. Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Batorego

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 35 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

7. Budowa drogi Dukielskiej bocznej

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

8. Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Korczak

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

9. Uzupełnienie bazy rekreacyjnej Osiedla nr 9 o urządzenia siłowni na świeżym powietrzu wraz z parkingiem

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

10. Oświetlenie ulicy Jagodowej

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

11. Plac zabaw dla dzieci z Osiedla nr 11 „Łysogórskie”

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

12. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na Osiedlu Krasińskiego

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2015

 15Skrócona nazwa edycji

1. Remont chodnika wraz z budową miejsc postojowych przy ulicy Konopnickiej

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

2. Modernizacja stadionu OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza

Planowany koszt: 300 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 16Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2014

 16Skrócona nazwa edycji

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Wrońskich

Planowany koszt: 318 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Poprzedni zadanie
Następny zadanie