Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 8

8. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a Konopnickiej 17


Ulica Konopnickiej po remoncie - nowy chodnik.

Lokalizacja

Osiedle nr 5, działki nr 2959; 2907/29; 2907/30; 2907/31; 1657/6

Krótki opis zadania

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje etap I zadania pn. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.

Opis zadania

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje etap I zadania pn. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.
Etap I obejmuje wykonanie remontu i przebudowy chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 oraz 17 w zakresie:
- rozbiórki istniejących chodników i nawierzchni betonowych o łącznej pow. Około 950 m2,
- wykonaniu chodnika o szerokości 4m i długości około 60mb,
- wykonaniu remontu dojść do klatek schodowych i pozostałych istniejących chodników poprzez wykonanie chodników z kostki brukowej o łącznej pow. Około 370m2. Szerokość chodników zmienna, od 1,5 do 2,5 m,
- przebudowie zjazdu z ul. Konopnickiej i przesunięciu kolidującej latarni ulicznej nr II/4,
- wykonaniu niwelacji terenu, uzupełnieniu ziemią oraz obsianiu trawa terenów przyległych do prowadzonych prac,
- wykonaniu pozostałych prac towarzyszących wynikających z opracowywanej na zlecenie SM „Osiedle Młodych” dokumentacji projektowej.
Zakres prac objętych projektem stanowić bę3dzie realizację etapu I projektu opracowywanego na zlecenie SM „Osiedle Młodych” przez firmę budowalną AS-BUD mgr inż. Stanisław Szepieniec.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a Konopnickiej 17