Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 9

9. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – etap I część II


Lokalizacja

Lokalizacja: Osiedle nr 5 "Osiedle Młodych”, działki nr 2959; 2907/29; 2907/30; 2907/31; 1657/6

Krótki opis zadania

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje część 2 etapu I zadania pn. „Przebudowa i remont chodników i parkingów pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.”

Opis zadania

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje część 2 etapu I zadania pn. „Przebudowa i remont chodników i parkingów pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.”
Część 2 etapu I obejmuje wykonanie remontu i przebudowy chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 oraz 17 w zakresie:
- rozbiórki istniejących chodników i nawierzchni betonowych o łącznej powierzchni około 400m2,
- wykonaniu chodnika o szerokości 4m i długości około 35mb,
- wykonaniu remontu dojść do klatek schodowych i pozostałych istniejących chodników poprzez wykonanie chodników z kostki brukowej o łącznej powierzchni około 200m2. Szerokość chodników zmienna, od 1,5 do 2,5m,
- wykonaniu niwelacji terenu, uzupełnieniu ziemią oraz obsianiu trawą terenów przyległych do prowadzonych prac,
- wykonaniu pozostałych prac towarzyszących wynikających z opracowanej na zlecenie S.M. „Osiedle Młodych” dokumentacji projektowej.
Zakres prac objętych projektem stanowić będzie realizację części 2 etapu I projektu opracowywanego na zlecenie S.M. „Osiedle Młodych" przez firmę Budowlaną AS-BUD mgr inż. Stanisław Szepieniec.
Na załączniku graficznym w postaci projektu zagospodarowania terenu przedstawiony jest zakres całego zadania natomiast kolorem pomarańczowym oznaczony jest zakres prac objęty częścią 2 etapu I, zgłaszanym jako niniejszy projekt.
Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja projektowa i zostało uzyskane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” prawomocne pozwolenia - decyzja nr 217/2022 z dn. 26-04-2022 r.
Szacunkowy koszt zadania:
BO 2023: 50.000zł, całość :250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy)
z czego:
- finansowanie z budżetu obywatelskiego : 50.000 zł
- finansowanie ze środków S.M. „Osiedle Młodych": 200.000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – etap I część II