Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Budowa urządzeń terenowo - rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy Pl. Dworzysko


Lokalizacja

Ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, jako kontynuacja robót w ramach dokumentacji projektowej pod nazwą: „Budowa parkingu przy placu Dworzysko w Gorlicach z zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z odwodnieniem o przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu na działkach ewid. Nr 1164/3, 1166/8, 1181/5, 1181/6, 1182 położonych w obrębie Gorlic.

Krótki opis zadania

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Opis zadania

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa urządzeń terenowo - rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy Pl. Dworzysko