Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 8

8. Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej


Zdjęcie do projektu Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej

Lokalizacja

Otoczenie Kapliczki przy ul.Krętej w Gorlicach II etap na działkach 1250/3 i 1247
na terenie Zarządu Osiedla Nr 1 ,,STARÓWKA” w Gorlicach

Krótki opis zadania

Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej poprzez wzmocnienie istniejących murów oporowych, impregnację fragmentów skały z piaskowca, usunięcie warstwy nadmiaru ziemi i zbędnych krzewów oraz drzew obok kapliczki, a także wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej na murze kamiennym oraz renowacja oryginalnego obrazu Kapliczki.

Opis zadania

1. Wzmocnienie istniejących murów oporowych obok schodków przy ul.Krętej w oparciu o dokumentację konstrukcyjną mgr inż. Romana Serafina, poprzez uzupełnienie spoinowania
murów z kamienia, wzmocnienie pęknięć murów kotwami chemicznymi, wykonanie nowych przekryć (czap) żelbetowych z kapinosem do odprowadzenia wody,
2. Impregnacja fragmentu skały z piaskowca oraz murów kamiennych,
3. Usunięcie warstwy nadmiaru ziemi obok kapliczki, usunięcie zbędnych krzewów i drzew, wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem,
4. Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej na murze kamiennym obok Kapliczki
5. Zlecenie renowacji (odnowienia) oryginalnego obrazu z Kapliczki.
6. Sfinansowanie stałej ekspozycji w Muzeum dotyczącej Kapliczki z oryginalnymi eksponatami Historyczny teren koło kapliczki, jako najstarszego oryginalnego obiektu w Gorlicach przyciąga mieszkańców i turystów. Miejsce medytacji, taras widokowy i bliskość Muzeum już jest atutem, a dodatkowe odnowienie w wzmocnienie murów i skarp będzie atrakcją dla mieszkaficów i turystów.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej