Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 9

9. Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2


Zdjęcie do projektu Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2

Lokalizacja

Osiedle młodych, działki nr 2958, 2959, 2907/20

Krótki opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13 – 15 i Tuwima 2 stanowiącego część ciągu pieszego prowadzącego do sklepu Delikatesy Centrum oraz ul. Bieckiej. Istniejący chodnik posiada nawierzchnię z płytek betonowych, które są już mocno wyeksploatowane, nie zapewniające możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych.

Opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13 – 15 i Tuwima 2 stanowiącego część ciągu pieszego prowadzącego do sklepu Delikatesy Centrum oraz ul. Bieckiej. Istniejący chodnik posiada nawierzchnię z płytek betonowych, które są już mocno wyeksploatowane, nie zapewniające możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych. Istniejący chodnik ma długość około 110mb i szerokości 2,5m co daje powierzchnię ok. 275m2. W ramach zadania proponuje się demontaż istniejących płyt chodnikowych, obrzeży, wykonanie korytowania oraz nowej podbudowy z odpowiednimi warstwami o łącznej grubości min. 20 cm a następnie ułożenie nowych obrzeży oraz chodnika z kostki brukowej o długości ok. 110m i szerokości 2m tj. ok. 220m2, z kostki brukowej koloru szarego z wykonaniem 2 pasów wzdłuż obrzeży z kostki koloru czerwonego, plantowanie terenu i pozostałymi pracami towarzyszącymi.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2