Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 17

17. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych wraz z utworzeniem eko-parku z sadem


Lokalizacja

Dzielnica Sokół, działka nr 365/101, przy ul. Dukielskiej, będąca własnością Miasta Gorlice

Krótki opis zadania

Zagospodarowanie terenu pod cele rekreacyjno-sportowe, polegające na utwardzeniu terenu, budowie boiska, budowę wiat oraz ogrodzenie terenu.

Opis zadania

Proponowaną inwestycją jest zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno sportowych na terenie Osiedla Sokół. Prace jakie trzeba wykonać, polegać będą na:
• Budowie wiaty rekreacyjnej
• Budowie wiaty grillowej
• Wykonaniu utwardzeń terenu
• Wykonaniu niwelacji terenu pod budowę boiska
• Wykonaniu ogrodzenia części działki
• Montażu obiektów małej architektury tj. ławki młodzieży, bramki sportowe, tuleje montażowe dla słupków do siatkówki, piłkochwyty, zestaw ławki + stoły, kosze na śmieci

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych wraz z utworzeniem eko-parku z sadem