Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Zakończenie remontu ul. Blich do działek ROD do Ropicy Polskiej wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną i wykonaniem nawierzchni asfaltowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Pozostała część ulicy Blich jest w złym stanie technicznym i wymaga bardzo pilnej naprawy oraz bieżącego utrzymania, szczególnie w okresie zimowym.

Wybrany do realizacji

2. Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej. Teren pod budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej ... Czytaj więcej...

Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej. Teren pod budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Małopolska – działka o numerze ew. 2928/9 przy ul. Słonecznej w Gorlicach.

Wybrany do głosowania

3. II etap projektu Skwer Miasta Światła

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Wykonanie II etapu prac przy Skwerze Miasta światła.

Wybrany do głosowania

4. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ariańskiej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zadanie polegać będzie na sfrezowaniu obecnie zużytej nawierzchni, nałożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz osadzeniu studzienek. Remont tej jezdni jest bardzo istotny... Czytaj więcej...

Zadanie polegać będzie na sfrezowaniu obecnie zużytej nawierzchni, nałożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz osadzeniu studzienek. Remont tej jezdni jest bardzo istotny ze względu na to, iż bezpośrednio przy ulicy Ariańskiej znajdują się dwie Szkoły, Kościół oraz wiele domów prywatnych. Ponadto ulica łączy dwie drogi wojewódzkie 993 i 977.

Wybrany do głosowania

5. Wykonanie nawierzchni popularnego przejścia dla pieszych o długości ok. 175 mb, łączącego ul. Blich z mostem pieszo-rowerowym

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy popularnego i wygodnego przejścia, z którego korzysta duża liczba mieszkańców Gorlic chcących szybko przemieścić się pieszo pomiędzy tzw. Zawodziem a częś... Czytaj więcej...

Zadanie dotyczy popularnego i wygodnego przejścia, z którego korzysta duża liczba mieszkańców Gorlic chcących szybko przemieścić się pieszo pomiędzy tzw. Zawodziem a częścią miasta obejmującą Rynek Maślany oraz Osiedle Magdalena.

Wybrany do realizacji

1. Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Skwer (taras widokowy) przy ul. Krętej jest wyjątkowym miejscem o walorach widokowych – rozciąga się tam piękna panorama na miasto, rzekę Ropę i pobliskie wzgórza Beskidu... Czytaj więcej...

Skwer (taras widokowy) przy ul. Krętej jest wyjątkowym miejscem o walorach widokowych – rozciąga się tam piękna panorama na miasto, rzekę Ropę i pobliskie wzgórza Beskidu Niskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo ważnych punktów turystycznych Gorlic – Muzeum PTTK im. Ignacego Łukasiewicza, Rynku i zabytkowych kamienic, najstarszej w Gorlicach kapliczki, a także Dworu Karwacjanów czy Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia NMP sprawia, że miejsce mogłoby stać się atrakcyjnym punktem dla odwiedzających miasto turystów i przyjezdnych. Obecnie jego potencjał jest niewykorzystany.

Wybrany do realizacji

2. Remont parkingu przy budynku Krakowska 23

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont parkingu przy budynku Krakowska 23 w Gorlicach.

Wybrany do głosowania

3. Wykonanie nawierzchni bitumiczno-asfaltowej na części ul. Podzamcze

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Od wielu lat mieszkańcy ul. Podzamcze starają się o doprowadzenie do porządku tej ulicy. Zadanie to zostało podzielone przez Miasto Gorlice w trzech etapach.

Wybrany do głosowania

4. Remont wiaty śmietnikowej przy ul. Jagiełły 3

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont wiaty śmietnikowej przeznaczony dla mieszkańców budynków Jagiełły 3 i Kołłątaja 12 w Gorlicach.

Wybrany do realizacji

5. Utwardzenie nawierzchni przy Skwerze Miasta Światła w rejonie poniżej garaży przy ul. Łukasiewicza 2

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie utwardzenia części nawierzchni przylegającej do Skweru Miasta Gorlice o pow. 150 m kw. Z kostki betonowej z warstwą podbudowy, krawężnikami i obrzeżami i robota... Czytaj więcej...

Wykonanie utwardzenia części nawierzchni przylegającej do Skweru Miasta Gorlice o pow. 150 m kw. Z kostki betonowej z warstwą podbudowy, krawężnikami i obrzeżami i robotami ziemnymi.

Wybrany do głosowania

6. Park kieszonkowy na placu przy ul. Kołłątaja 4

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Inwestycja zakłada dosadzanie krzewów ozdobnych, bylin oraz traw. Zabezpieczenie granicy placu od strony południowo-zachodniej przed zajeżdżaniem i parkowaniem samochodów... Czytaj więcej...

Inwestycja zakłada dosadzanie krzewów ozdobnych, bylin oraz traw. Zabezpieczenie granicy placu od strony południowo-zachodniej przed zajeżdżaniem i parkowaniem samochodów na terenie zielonym. Wymianę nawierzchni utwardzonej – ciągu komunikacyjnego.

Wybrany do realizacji

7. Artystyczny przystanek – GCK

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Gorlickie Centrum Kultury to artystyczne serce miasta i miejsce spotkań. Pod budynkiem GCK codziennie gromadzi się mnóstwo osób czekających na autobus, zajęcia w budynku,... Czytaj więcej...

Gorlickie Centrum Kultury to artystyczne serce miasta i miejsce spotkań. Pod budynkiem GCK codziennie gromadzi się mnóstwo osób czekających na autobus, zajęcia w budynku, zajęcia w pobliskich szkołach, siadając na schodach czy parapetach. To dobry moment, by zagospodarować tę ważną, publiczną przestrzeń. W ramach zadania planujemy powstanie „artystycznego przystanku”, który będzie zdobił teren przed budynkiem oraz powstanie nowych miejsc odpoczynku z wykorzystaniem mebli miejskich, elementów małej architektury, zieleni.

Wybrany do głosowania

8. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Asnyka

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Uporządkowanie otoczenia, naprawa bramki wejściowej oraz zamontowanie nowych urządzeń do zabawy dla dzieci.

Wybrany do głosowania

9. Budowa parkingu wewnątrzosiedlowego dla mieszkańców ul. Norwida przy blokach nr 2 i 4

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie podejmować powinno: Wykonanie parkingu z ażurów wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej. Będzie się to komponowało z istniejącym parkingiem w drogą wzdłuż bloku... Czytaj więcej...

Zadanie podejmować powinno: Wykonanie parkingu z ażurów wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej. Będzie się to komponowało z istniejącym parkingiem w drogą wzdłuż bloku Norwida 4. Proszę o wykonanie projektu z wykorzystaniem kwoty 50 000 zł, przewidzianej na zadanie osiedlowe.

Wybrany do realizacji

10. Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie budynków Tuwima 8 i 10 poprzez budowę wiaty śmietnikowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego miejsca miejsca składowania odpadów komunalnych wykorzystywanego przez mieszkańców budynków przy ulicy Tuwima 8 i 10, łącznie b... Czytaj więcej...

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego miejsca miejsca składowania odpadów komunalnych wykorzystywanego przez mieszkańców budynków przy ulicy Tuwima 8 i 10, łącznie blisko 80 rodzin.

Wybrany do głosowania

11. Remont placu z miejscami postojowymi przy budynku na ul. Żeromskiego 12

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Proponujemy przeprowadzenie remontu placu znajdującego się obok budynku przy ul. Żeromskiego 12. Plac ten posiada liczne zapadnięcia, w których po intensywnych opadach de... Czytaj więcej...

Proponujemy przeprowadzenie remontu placu znajdującego się obok budynku przy ul. Żeromskiego 12. Plac ten posiada liczne zapadnięcia, w których po intensywnych opadach deszczu powstają liczne kałuże.

Wybrany do realizacji

12. Lekkie tornistry – zdrowe dzieci: szafki dla uczniów. Wyposażenie MZS nr 1 w Gorlicach w szafki szkolne dla uczniów klas IV-VIII

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Celem naszego wniosku jest zakup szafek szkolnych dla wszystkich uczniów klas IV-VIII w MZS nr 1 – (około 300 uczniów).

Wybrany do realizacji

13. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Proponowaną inwestycją jest zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno sportowych na terenie Osiedla Sokół.

Wybrany do realizacji

14. Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22, remont schodów przy budynkach Hallera 26 i 30

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika pod budynkiem Hallera 22 w Gorlicach.

Wybrany do głosowania

15. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na końcowym odcinku ul. Andersa

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy drogi i jej powierzchniowym utrwaleniu emulsją.

Wybrany do realizacji

16. Dokończenie wymiany zużytych urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

17. Wykonanie nawierzchni ul. Zielonej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Zielonej. Kontynuacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2023 r.

Wybrany do realizacji

18. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórską w górę

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórską w górę, do wyczerpania środków określonych w budżecie obywatelskim Mi... Czytaj więcej...

Zadanie zakłada wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórską w górę, do wyczerpania środków określonych w budżecie obywatelskim Miasta Gorlice na rok 2024, tj. do kwoty 50 000 zł.

Wybrany do realizacji

19. Wymiana słupów oświetleniowych wraz z fundamentami na Osiedlu Krasińskiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie będzie realizacją wniosków i postulatów mieszkańców oś. Krasińskiego dotyczące poprawy efektywności bezpieczeństwa i oświetlenia alejek przy ciągach pieszych na t... Czytaj więcej...

Zadanie będzie realizacją wniosków i postulatów mieszkańców oś. Krasińskiego dotyczące poprawy efektywności bezpieczeństwa i oświetlenia alejek przy ciągach pieszych na terenie os. Krasińskiego nr 12 w przestrzeni ogólnomiejskiej.

Wybrany do głosowania

20. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ogrodowej (za pasażem handlowym)

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

W związku z złym stanem technicznym ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Legionów za pasażem handlowym, my niżej podpisani mieszkańcy zwracamy się z prośbą... Czytaj więcej...

W związku z złym stanem technicznym ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Legionów za pasażem handlowym, my niżej podpisani mieszkańcy zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w/w ulicy w projekcie Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Wybrany do głosowania

21. Kwiaty wokół nas – aleja hortensji na ul. Słowackiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

„Kwiaty wokół nas – aleja hortensji na ulicy Słowackiego” to zadanie mające na celu urozmaicenie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń około 120 szt. krzewów horte... Czytaj więcej...

„Kwiaty wokół nas – aleja hortensji na ulicy Słowackiego” to zadanie mające na celu urozmaicenie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń około 120 szt. krzewów hortensji bukietowej np. odmiany Vanilla Fraise. Aleja powstałaby wzdłuż chodnika biegnącego od budynku Słowackiego 39 pomiędzy budynkami Słowackiego 33 i 37 do ulicy Słowackiego. Jest to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących z Osiedla w kierunku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz centrum miasta.

Poprzedni zadanie
Następny zadanie