Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Remont ul. Konopnickiej – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remont... Czytaj więcej...

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei.

Wybrany do głosowania

2. Budowa chodnika w ciągu ul. W. Pola na rowie odwadniającym przydrożnym

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

W ramach zadania należy wykonać zarurowanie rowu otwartego przydrożnego z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, warstwy podbudowy, krawężniki i chodnik.

Wybrany do głosowania

3. Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 299 200 zł

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack.

Wybrany do głosowania

4. Od A do Z - dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych i starszych oraz z dysfunkcją słuchu

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 114 607 zł

Projekt zakłada wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach w stanowisko przeznaczone dla osób niewidomych, słabowidzących oraz starszych, a także z dysfunkcj... Czytaj więcej...

Projekt zakłada wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach w stanowisko przeznaczone dla osób niewidomych, słabowidzących oraz starszych, a także z dysfunkcją słuchu.

Wybrany do głosowania

5. Zbuduj swojego robota i wygrajcie wspólnie turniej – klocki do budowania robotów dla przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz turnieje robotów szkół podstawowych

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 106 000 zł

Projekt w bardzo dobry sposób łączy naukę z zabawą i rywalizacją – pozwala na rozwinięcie w naturalny sposób (nie powiązany wprost z nauką, która może odstraszać niektóry... Czytaj więcej...

Projekt w bardzo dobry sposób łączy naukę z zabawą i rywalizacją – pozwala na rozwinięcie w naturalny sposób (nie powiązany wprost z nauką, która może odstraszać niektórych uczniów) umiejętności związanych z programowaniem oraz robotyką.

Wybrany do głosowania

6. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna zauważamy potrzebę... Czytaj więcej...

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu.

Wybrany do realizacji

7. Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Orzeszkowej o długości około 300 m.

Wybrany do głosowania

8. Wzmocnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej miasta Gorlice poprzez zakup Rolby – maszyny do pielęgnacji lodu dla Gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Projekt zakłada zakup Rolby – maszyny do pielęgnacji lodu.

Wybrany do głosowania

9. Elektroniczny system pomiaru czasu na pływalni "Fala" w Gorlicach

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 200 000 zł

Zadanie ma na celu wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mobilnego, elektronicznego systemu pomiaru czasu na basenie miejski... Czytaj więcej...

Zadanie ma na celu wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mobilnego, elektronicznego systemu pomiaru czasu na basenie miejskim.

Wybrany do głosowania

10. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach oraz montaż oświetlenia na kładce prowadzącej do parku

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zadanie obejmuje: zakup, dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego, które znajdzie się na dotychczasowym placu zabaw w gorlickim parku miejskim, wykonanie iluminacji na k... Czytaj więcej...

Zadanie obejmuje: zakup, dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego, które znajdzie się na dotychczasowym placu zabaw w gorlickim parku miejskim, wykonanie iluminacji na kładce prowadzącej do parku na rzece Ropie.

Wybrany do głosowania

11. Naftowa wizytówka Gorlic

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu, polegającej na posadzeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walor... Czytaj więcej...

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu, polegającej na posadzeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Wybrany do głosowania

12. Remont ul. Garbarskiej i Blich wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną, uzupełnienie chodników z kostki betonowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Od strony ul. Nadbrzeżnej odcinek ul. Garbarskiej i cała ul. Blich jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest opracowanie... Czytaj więcej...

Od strony ul. Nadbrzeżnej odcinek ul. Garbarskiej i cała ul. Blich jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest opracowanie dokumentacji wymiany zużytych instalacji podziemnych i przyłączy, a następnie wykonania nowej nawierzchni ulicy.

Wybrany do realizacji

1. Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, ce... Czytaj więcej...

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Wybrany do głosowania

2. Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 49 591,52 zł

istoryczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stop... Czytaj więcej...

istoryczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja pozwoliła już bardzo wiele wykonać i do zakończenia całości pozostają uzupełnienia, wzmocnienia tablice informacyjne i stała gablota w muzeum pozwalająca zachęcić zwiedzających do spaceru przez ulicę zrewaloryzowaną Kretą.

Wybrany do głosowania

3. Wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw położonego przy ulicy Nadbrzeżnej w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest wykonanie modernizacji istniejących (wymiana na nowe) i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw na ulicy Nadbrzeżnej 2.

Wybrany do głosowania

4. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 – go Maja w Gorlicach dla potrzeb seniorów i mieszkańców bloków przy ul. 3 – go Maja

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 49 650 zł

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia miejsc postojowych „ukośnych” dla seniorów i mieszkańców ulicy 3 – go Maja ... Czytaj więcej...

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia miejsc postojowych „ukośnych” dla seniorów i mieszkańców ulicy 3 – go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie stref aktywności dla seniorów i rodzin.

Wybrany do realizacji

5. Wykonanie nowego chodnika między budynkami na osiedlu Magdalena

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest wykonanie nowego chodnika (łącznika) między budynkami przy ul. Słonecznej 5 i 3 w miejscu tzw. skrótu.

Wybrany do realizacji

6. Remont nawierzchni przy ul. Łukasiewicza 2

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 48 000 zł

Remont nawierzchni – wykonanie kostki na podbudowie na szlaku drożnym przebiegającym po części działki oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewic... Czytaj więcej...

Remont nawierzchni – wykonanie kostki na podbudowie na szlaku drożnym przebiegającym po części działki oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2 od wejścia za tunelem do śmietnika oraz od wejścia za tunelem do garaży oraz po działce 1525/2 na długości garaży do części zieleni.

Wybrany do realizacji

7. Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina.

Wybrany do głosowania

8. Budowa parkingu wraz z osłoną śmietnikową przy ul. Norwida

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Utwardzenie parkingu za blokami 2 i 4 przy ulicy Norwida i ułożenie go kostką ażurową oraz budowa osłony śmietnikowej dla kontenerów.

Wybrany do realizacji

9. Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13 – 15 i Tuwima 2 stanowiącego część ciągu pieszego prowa... Czytaj więcej...

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13 – 15 i Tuwima 2 stanowiącego część ciągu pieszego prowadzącego do sklepu Delikatesy Centrum oraz ul. Bieckiej. Istniejący chodnik posiada nawierzchnię z płytek betonowych, które są już mocno wyeksploatowane, nie zapewniające możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych.

Wybrany do głosowania

10. Remont źródełka przy ul. Warneńczyka

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 22 000 zł

Należy przebudować wiatę z ujęciem wody pitnej.

Wybrany do głosowania

11. Renowacja i rozbudowa boiska osiedlowego przy ul. Batorego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Renowacja i przebudowa boiska do gry w siatkówkę na Osiedlu Batorego w boisko wielofunkcyjne.

Wybrany do realizacji

12. Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Utwardzenie placu o powierzchni 400m2 obok bloku przy ul. Pod Lodownią 14

Wybrany do głosowania

13. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mieszka I

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Celem inwestycji jest wymiana nawierzchni chodnika – starych, zniszczonych, nierównych i popękanych płyt betonowych na kostkę brukową.

Wybrany do realizacji

14. Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie altany mieszczącej ok. 80 osób, zakup i montaż grilla wolnostojacego wraz z uporządkowaniem terenu.

Wybrany do głosowania

15. Remont ul. Klimkowicza etap I - dokumentacja projektowa

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Klimkowicza od wjazdu z ul. Dukielskiej.

Wybrany do realizacji

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach.

Wybrany do realizacji

17. Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ulicy Wincentego Pola

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi (po stronie budynków mieszkalnych z nieparzystymi numerami). Początek chodnika od skrzyżowa... Czytaj więcej...

Wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi (po stronie budynków mieszkalnych z nieparzystymi numerami). Początek chodnika od skrzyżowania z ul. robotniczą w stronę ulicy Chopina. Długość zależna od kosztów jego wykonania, od 160 do 200 metrów bieżących.

Wybrany do głosowania

18. Remont ul. Leśnej na odcinku 62 mb od strony ul. Granicznej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 49 600 zł

Ulica leśna – o szerokości 3 m wykonana została w latach 90 – tych. Po tym czasie dokonywano drobne remonty. Najczęściej było to łatanie dziur. Obecnie stan techniczny te... Czytaj więcej...

Ulica leśna – o szerokości 3 m wykonana została w latach 90 – tych. Po tym czasie dokonywano drobne remonty. Najczęściej było to łatanie dziur. Obecnie stan techniczny tej drogi jest bardzo zły. Po tych latach eksploatacji tej drogi pojawiły się liczne ubytki w nawierzchni, jak również pęknięcia, wybrzuszenia i dziury. Droga ta ma brak nośności. Brakuje również poboczy, dlatego też koniecznością jest położenie nakładki asfaltowej oraz wygrodzenie poboczy indywidualnych zjazdów.

Wybrany do realizacji

19. Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej. Jest to jedna z wewnętrznych ulic na naszym osiedlu, często uczęszczana przez mieszkańców ze względu na jej usytuowani... Czytaj więcej...

Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej. Jest to jedna z wewnętrznych ulic na naszym osiedlu, często uczęszczana przez mieszkańców ze względu na jej usytuowanie.

Wybrany do głosowania

20. Remont chodnika ul. Michny

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Rozebranie starego chodnika w ciągu ul. Michny (prawa strona idąc od ul. Stróżowskiej). Ułożenie nowego obrzeża oraz kostki brukowej.

Wybrany do realizacji

21. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Powiększenie palcu zabaw (przesunięcie ogrodzenia z bramką wejściową o dwa przęsła – ok. 2m).

Wybrany do realizacji

22. Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Plac przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, na którym utworzone jest typowe „Gniazdo gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych” wyposażone w 6 pojemników o ... Czytaj więcej...

Plac przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, na którym utworzone jest typowe „Gniazdo gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych” wyposażone w 6 pojemników o poj. na segregowane odpady (szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę).

Wybrany do głosowania

23. Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Słowackiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Przygotowanie terenu pod montaż wiaty śmietnikowej polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej, części ogrodzenia, murku betonowego.

Poprzedni zadanie
Następny zadanie