Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 300m.

Wybrany do głosowania

2. Remont ulicy Konopnickiej od bloku nr 17 do 25

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remo... Czytaj więcej...

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku ulicy Konopnickiej 17 do budynku Konopnickiej 25. Stanowi to około 340mb z około 430mb całego odcinka ulicy Konopnickiej na jakim należałoby przeprowadzić remont nawierzchni.

Wybrany do głosowania

3. Modernizacja chodnika i infrastruktury drogowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych w obrębie cmentarza komunalnego

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Cmentarnej oraz zostanie zmodernizowany chodnik znajdujący się wzdłuż drogi. Wydzielenie miejsc parkingowych ... Czytaj więcej...

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Cmentarnej oraz zostanie zmodernizowany chodnik znajdujący się wzdłuż drogi. Wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców miasta.

Wybrany do głosowania

4. Fontanna multimedialna na gorlickim Rynku

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejących na Rynku miejskim w Gorlicach wodotrysków o dodatkowe dysze oraz połączenie ich z fontanną główną tak, aby stanowił... Czytaj więcej...

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejących na Rynku miejskim w Gorlicach wodotrysków o dodatkowe dysze oraz połączenie ich z fontanną główną tak, aby stanowiły spójny i atrakcyjny kompleks fontanny multimedialnej.

Wybrany do realizacji

1. Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – opracowanie dokumentacji projektowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Jest to pamiątkowe i historyczne miejsce związane z burzliwymi dziejami Gorlic. Pobliska Starówka miasta oraz Muzeum mogą być jednym kompleksem, przyciągającym mieszkańcó... Czytaj więcej...

Jest to pamiątkowe i historyczne miejsce związane z burzliwymi dziejami Gorlic. Pobliska Starówka miasta oraz Muzeum mogą być jednym kompleksem, przyciągającym mieszkańców i turystów.

Wybrany do głosowania

2. Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania wykonanie oświetlenia dojścia do boiska i płyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich.

Wybrany do realizacji

3. Remont chodnika przy budynku ul. Słoneczna 1

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 1.

Wybrany do realizacji

4. Skwer Miasta Światła

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie skweru nawiązującego do Miasta Światła, w tym: - wykonanie nasadzeń zieleni z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy... Czytaj więcej...

Wykonanie skweru nawiązującego do Miasta Światła, w tym: - wykonanie nasadzeń zieleni z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza, krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych o pow. Ok. 80 m2 – iglaki, drzewa, trawy ozdobne, krzewy, byliny, zgodnie z projektem zagospodarowania części działki,

Wybrany do głosowania

5. Budowa wiaty śmietnikowej wraz z wymianą nawierzchni wzdłuż kamienicy przy ul. Kołłątaja

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie dotyczy wybudowania zamykanej wiaty śmietnikowej na działce miejskiej o nr 1485/15. Proponuje się postawienie wiaty na końcu działki tj. na rogu kamienic oraz wym... Czytaj więcej...

Zadanie dotyczy wybudowania zamykanej wiaty śmietnikowej na działce miejskiej o nr 1485/15. Proponuje się postawienie wiaty na końcu działki tj. na rogu kamienic oraz wymianę nawierzchni na wyżej wymienionej działce.

Wybrany do realizacji

6. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Chopina, od ul. Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji paliw BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Dokumentacja projektowa obejmująca zakres wskazany w dołączonej mapie terenu. Projekt ma uwzględniać remont jezdni, kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz budow... Czytaj więcej...

Dokumentacja projektowa obejmująca zakres wskazany w dołączonej mapie terenu. Projekt ma uwzględniać remont jezdni, kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowę kanalizacji.

Wybrany do głosowania

7. Remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków Konopnickiej 4 i 4A

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków położonych w Gorlicach przy ul. Konopnickiej 4 i 4A.

Wybrany do realizacji

8. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a Konopnickiej 17

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje etap I zadania pn. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 ... Czytaj więcej...

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje etap I zadania pn. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.

Wybrany do głosowania

9. Zagospodarowanie terenu zielonego dla rekreacji przy ul. Potockiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie dotyczy powiększenia placu zabaw i rekreacji dzieci. Przy bloku nr 7 na ul. Potockiego, planowany demontaż i rozbiórka całkowita betonowego tarasu, który jest nie... Czytaj więcej...

Zadanie dotyczy powiększenia placu zabaw i rekreacji dzieci. Przy bloku nr 7 na ul. Potockiego, planowany demontaż i rozbiórka całkowita betonowego tarasu, który jest niebezpieczny dla korzystających najmłodszych.

Wybrany do realizacji

10. Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Celem realizacji jest naprawa nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy ul. Pod Lodownią.

Wybrany do głosowania

11. Budowa oświetlenia ul. Jana Kochanowskiego bocznej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego na terenie ul. Jana Kochanowskiego (boczna) od posesji nr 88 do 90c na odcinku około 200 m należącym w całości do Urzędu M... Czytaj więcej...

Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego na terenie ul. Jana Kochanowskiego (boczna) od posesji nr 88 do 90c na odcinku około 200 m należącym w całości do Urzędu Miasta Gorlice.

Wybrany do głosowania

12. Eko-park w Sokole

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem inicjatywy jest utworzenie naturalnego parku z sadem owocowym na nieużytku graniczącym z placem zabaw w Sokole.

Wybrany do realizacji

13. Przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w Sokole

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Proponowaną inwestycją jest przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w dzielnicy Sokół.

Wybrany do realizacji

14. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach.

Wybrany do realizacji

15. Plac zabaw – wymiana zużytego zestawu zabawowego, karuzeli oraz zakup huśtawki „bocianie gniazdo” i ławki

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie polega na modernizacji i doposażeniu Placu zabaw.

Wybrany do realizacji

16. Wykonanie nawierzchni jezdni ks. Stanisława Tokarza

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Jest to jedna z wewnętrznych ulic na naszym osiedlu, prowadząca bezpośrednio do kościoła Niepokalanego Serca NMP w Gorlicach.

Wybrany do realizacji

17. Kompleksowy remont ul. Gajowej – etap I: opracowanie dokumentacji projektowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Odcinek ul. Gajowej wykonany jest metodą półwgłębną ok. 20 lat temu bez prawidłowej podbudowy, dlatego każdego roku po okresie zimowym tworzą się rozległe ubytki w nawier... Czytaj więcej...

Odcinek ul. Gajowej wykonany jest metodą półwgłębną ok. 20 lat temu bez prawidłowej podbudowy, dlatego każdego roku po okresie zimowym tworzą się rozległe ubytki w nawierzchni ulicy co wymaga corocznych nakładów finansowych na remont.

Wybrany do realizacji

18. Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie proponuje rozwiązanie dwóch nabrzmiałych już problemów, bardzo często podnoszonych przy różnych okazjach, również żywo dyskutowanych w licznych rozmowach sąsiedzk... Czytaj więcej...

Zadanie proponuje rozwiązanie dwóch nabrzmiałych już problemów, bardzo często podnoszonych przy różnych okazjach, również żywo dyskutowanych w licznych rozmowach sąsiedzkich. Problem I – bezpieczeństwo mieszkańców korzystających ze stanowisk segregacji odpadów komunalnych. Problem II. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na nowo oddanej do użytku części placu zabaw.

Wybrany do głosowania

19. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Ogrodowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

W ramach zadania finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce 2906/1 przy ulicy Ogrodow... Czytaj więcej...

W ramach zadania finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce 2906/1 przy ulicy Ogrodowej.

Poprzedni zadanie
Następny zadanie