Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Ulica Cmentarna jest ważna dla wielu mieszkańców naszego miasta. Jest nie tylko uczęszczana przez właścicieli okolicznych posesji, ale przede wszystkim droga, którą porus... Czytaj więcej...

Ulica Cmentarna jest ważna dla wielu mieszkańców naszego miasta. Jest nie tylko uczęszczana przez właścicieli okolicznych posesji, ale przede wszystkim droga, którą poruszają się wszyscy odwiedzający gorlicki cmentarz. Wydzielone miejsca parkingowe również nie odpowiadają na zapotrzebowanie mieszkańców jak i odwiedzających.

Wybrany do głosowania

2. Zatańcz z nami – międzypokoleniowe spotkania przy muzyce

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 100 000 zł

W związku z obserwowaną niewielką ilością imprez tanecznych w Gorlicach, w szczególności organizowanych z myślą o integracji międzypokoleniowej mieszkańców, chcielibyśmy ... Czytaj więcej...

W związku z obserwowaną niewielką ilością imprez tanecznych w Gorlicach, w szczególności organizowanych z myślą o integracji międzypokoleniowej mieszkańców, chcielibyśmy zaproponować w budżecie obywatelskim realizację niżej opisanego zadania.

Wybrany do głosowania

3. Remont ul. Konopnickiej od bloku nr 17 do 25

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remo... Czytaj więcej...

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku ulicy Konopnickiej 17 do budynku Konopnickiej 25 lub do miejsca w jakim możliwe będzie zakończenie prac w ramach przewidzianego budżetu. W ramach zadania należy wykonać w szczególności frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie wraz z ewentualnym uzupełnieniem oznakowania poziomego.

Wybrany do głosowania

4. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna dla aktywnego rodzica oraz punkt gastronomiczno-komercyjny pod wydarzenia sportowe na Stadionie

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Stworzenie „Strefy rodzica” na stadionie miejskim wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców, którzy przyprowadzają i przywożą dzieci na zajęcia. Większość z ni... Czytaj więcej...

Stworzenie „Strefy rodzica” na stadionie miejskim wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców, którzy przyprowadzają i przywożą dzieci na zajęcia. Większość z nich czeka na swoje dzieci na miejscu, gdzie na tą chwilę nie ma gdzie wygodnie odpocząć. Proponujemy im alternatywne spędzanie tego czasu w przestrzeni „Strefy rodzica”, możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji.

Wybrany do głosowania

1. Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach „Park Kopernika” obok parkingu przy Pl. Dworzysko

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada utwardzenie części terenu przeznaczonego pod parking (powiększenie powierzchni obecnego parkingu).

Wybrany do realizacji

2. Park kieszonkowy „Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Projekt na zagospodarowanie skweru w centrum Gorlic zakłada utworzenie ogólnodostępnego Parku kieszonkowego pn. ,,Zielony Zakątek”. Zadanie polega na stworzeniu miejsca d... Czytaj więcej...

Projekt na zagospodarowanie skweru w centrum Gorlic zakłada utworzenie ogólnodostępnego Parku kieszonkowego pn. ,,Zielony Zakątek”. Zadanie polega na stworzeniu miejsca do integracji i aktywności lokalnej społeczności w otoczeniu zieleni. Ze względu na gęstą zabudowę osiedla ,,Starówka” oraz o dużą odległość do Parku Miejskiego zaciszna, nowo utworzona zielona enklawa wzbogaci ekosystem miejski, wpłynie korzystnie na samopoczucie mieszkańców oraz nawiązywanie więzi społecznych.

Wybrany do głosowania

3. Kącik malucha – doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Projekt zakłada zakup urządzeń i bezpiecznej nawierzchni do urządzenia mobilnego placu zabaw, przy Miejskim Przedszkolu numer 5 w Gorlicach. Plac zabaw, to niezwykle ważn... Czytaj więcej...

Projekt zakłada zakup urządzeń i bezpiecznej nawierzchni do urządzenia mobilnego placu zabaw, przy Miejskim Przedszkolu numer 5 w Gorlicach. Plac zabaw, to niezwykle ważne miejsce mające wpływ na rozwój dziecka. Pozwala my na zabawę, przyczynia się do doskonalenie wzorców ruchowych i nabywania większej świadomości swojego ciała. Ponadto, dzięki rożnym możliwości zabawy, dziecko kształci swoją kreatywność i pobudza wyobraźnię.

Wybrany do realizacji

4. Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3.

Wybrany do głosowania

5. Modernizacja skweru zlokalizowanego za blokiem mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 4 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Proponowane zadanie dotyczy poprawy estetyki i użytkowania skweru. Koncepcja zakłada przebudowę i wymianę nawierzchni utwardzonych. Powiększenie centralnej części przez... Czytaj więcej...

Proponowane zadanie dotyczy poprawy estetyki i użytkowania skweru. Koncepcja zakłada przebudowę i wymianę nawierzchni utwardzonych. Powiększenie centralnej części przez likwidację klombu i stworzenie placu o geometrycznym kształcie do wypoczynku biernego jak i czynnego.

Wybrany do realizacji

6. Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Obszar działek nr 1542/16, 1542/20 stanowi teren zielony położony pomiędzy blokami przy ul. Kromera 2 i Kromera 4 w Gorlicach. Teren stanowi enklawę zieleni w centrum mia... Czytaj więcej...

Obszar działek nr 1542/16, 1542/20 stanowi teren zielony położony pomiędzy blokami przy ul. Kromera 2 i Kromera 4 w Gorlicach. Teren stanowi enklawę zieleni w centrum miasta i wykorzystywany jest jako miejsce spotkań mieszkańców – zwłaszcza osób starszych, niedysponujących ogrodami działkowymi lub innymi nieruchomościami poza centrum miasta.

Wybrany do realizacji

7. Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Bieckiej na odcinku około 140 m

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie osiedlowe ma uwzględnić wykonanie remontu nawierzchni masą bitumiczną istniejącej drogi. Ulica ta służy mieszkańcom jako jedyny dojazd do ich posesji. Wykorzystyw... Czytaj więcej...

Zadanie osiedlowe ma uwzględnić wykonanie remontu nawierzchni masą bitumiczną istniejącej drogi. Ulica ta służy mieszkańcom jako jedyny dojazd do ich posesji. Wykorzystywana jest również jako droga dojazdowa do Firmy Panwa.

Wybrany do głosowania

8. Remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków przy ulicy Konopnickiej 4 i 4a

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków położonych w Gorlicach przy ul. Konopnickiej 4 i 4a.

Wybrany do realizacji

9. Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – etap I część II

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje część 2 etapu I zadania pn. „Przebudowa i remont chodników i parkingów pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickie... Czytaj więcej...

Projektowany remont i przebudowa chodników obejmuje część 2 etapu I zadania pn. „Przebudowa i remont chodników i parkingów pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.”

Wybrany do głosowania

10. Zagospodarowanie terenu zielonego dla rekreacji przy ul. Potockiego - I etap

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie dotyczy powiększenia placu zabaw i rekreacji dzieci. Przy bloku nr 7 na ul. Potockiego, planowany demontaż i rozbiórka całkowita betonowego tarasu, który jest nie... Czytaj więcej...

Zadanie dotyczy powiększenia placu zabaw i rekreacji dzieci. Przy bloku nr 7 na ul. Potockiego, planowany demontaż i rozbiórka całkowita betonowego tarasu, który jest niebezpieczny dla korzystających najmłodszych.

Wybrany do realizacji

11. Remont wewnętrznej drogi osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Celem realizacji jest naprawa nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej pomiędzy blokami zlokalizowanymi na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20. W ostatnich latach nastąp... Czytaj więcej...

Celem realizacji jest naprawa nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej pomiędzy blokami zlokalizowanymi na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20. W ostatnich latach nastąpiła znaczna degradacja drogi poprzez spękania nawierzchni oraz powstanie wielu ubytków.

Wybrany do realizacji

12. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Proponowaną inwestycją jest zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Sokół. Kontynuacja zadania polega na wykonaniu wiaty według opraco... Czytaj więcej...

Proponowaną inwestycją jest zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Sokół. Kontynuacja zadania polega na wykonaniu wiaty według opracowanej dokumentacji.

Wybrany do realizacji

13. Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont parkingu znajdującego się nad budynkiem Hallera 22 w Gorlicach. II etap = teren będący w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.

Wybrany do głosowania

14. Przepis na udaną zabawę – doposażenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Na zielonym terenie wokół Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw składający się z 5 interaktywnych i certyfikowan... Czytaj więcej...

Na zielonym terenie wokół Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw składający się z 5 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń.

Wybrany do realizacji

15. Oświetlenie ul. Granicznej bocznej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Mieszkańcy ulicy Granicznej – bocznej oczekują na oświetlenie. Teren jest ciężko dostępny nocą przy bardzo wąskiej drodze dojazdowej. Ostatnio miały miejsce kradzieże w... Czytaj więcej...

Mieszkańcy ulicy Granicznej – bocznej oczekują na oświetlenie. Teren jest ciężko dostępny nocą przy bardzo wąskiej drodze dojazdowej. Ostatnio miały miejsce kradzieże w godzinach nocnych (dom mieszkalny, garaż). Wykonanie oświetlenia poprawi dostępność komunikacyjną, wpłynie na bezpieczeństwo mienia i osób zamieszkałych przy tej ulicy.

Wybrany do realizacji

16. Wykonanie nawierzchni ulicy Zielonej - I etap

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Zielonej - I etap. Jest to jedna z wewnętrznych ulic na naszym osiedlu. Przez okres ostatnich lat przy wyżej wymienionej ulicy powstało... Czytaj więcej...

Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Zielonej - I etap. Jest to jedna z wewnętrznych ulic na naszym osiedlu. Przez okres ostatnich lat przy wyżej wymienionej ulicy powstało dużo zabudowań. Jest ona często wykorzystywana przez osoby uprawiające aktywny tryb życia oraz dzieci. Jej stan techniczny liczne ubytki, koleiny w których po opadach deszczu tworzą się kałuże, brak chodnika stwarza realne niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców.

Wybrany do realizacji

17. Kompleksowy remont ul. Gajowej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Odcinek ul. Gajowej jest wykonany metodą pół – wgłębną ok. 20 lat temu bez prawidłowej podbudowy, dlatego każdego roku po okresie zimowym tworzą się rozległe ubytki w naw... Czytaj więcej...

Odcinek ul. Gajowej jest wykonany metodą pół – wgłębną ok. 20 lat temu bez prawidłowej podbudowy, dlatego każdego roku po okresie zimowym tworzą się rozległe ubytki w nawierzchni ulicy co wymaga corocznych nakładów finansowych na remont.

Wybrany do realizacji

18. Wymiana oświetlenia osiedlowego na Osiedlu Krasińskiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie