Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Biblioteka czynna całą dobę! Montaż książkomatu i infrastruktury rowerowej przy MBP w Gorlicach.

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

W ramach zadania przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach zostanie zainstalowany książkomat, czyli urządzenie zintegrowane z systemem bibliotecznym, które będzie ... Czytaj więcej...

W ramach zadania przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach zostanie zainstalowany książkomat, czyli urządzenie zintegrowane z systemem bibliotecznym, które będzie pozwalało odebrać i zwrócić książkę przez czytelnika w dowolnej chwili. Przy urządzeniu zostaną ustawione: stojak z miejscem na rowery oraz ogólnodostępna stacja naprawy rowerów. Zadanie uwzględnia także montaż kamery monitoringu miejskiego przy budynku MPB w Gorlicach.

Wybrany do głosowania

2. Wykonanie nakładki bitumicznej na ścieżce rowerowej od kładki przy ulicy Kościuszki bocznej do granicy z Ropicą Polską

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 150 000 zł

Przedmiotem zadania jest wykonanie nawierzchni bitumicznej bez podbudowy na mocno podniszczonej ścieżce rowerowej, z której codziennie korzysta wielu gorliczan.

Wybrany do głosowania

3. Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Pod Lodownią o długości około 260 m. Zadanie zakłada frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej, regulację st... Czytaj więcej...

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Pod Lodownią o długości około 260 m. Zadanie zakłada frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej, regulację studni i krat ulicznych i miejscową wymianę krawężników.

Wybrany do głosowania

4. Poprawa infrastruktury sportowo-treningowej na Stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zadanie zakłada poprawę warunków treningowych dla osób korzystających z obiektu stadionu. W celu poprawienia infrastruktury stadionu, na boisku głównym oraz treningowym ... Czytaj więcej...

Zadanie zakłada poprawę warunków treningowych dla osób korzystających z obiektu stadionu. W celu poprawienia infrastruktury stadionu, na boisku głównym oraz treningowym zostaną zakupione i wymienione bramki sportowe spełniające wymogi bezpieczeństwa. Ponadto, zakupione zostaną 2 samojezdne wózki zraszające oraz zostanie wykonana studnia do poboru wody. Zadanie zakłada zmianę układu rozmieszczenia boisk treningowych, montaż piłko-chwytów, oświetlenia i jednej z płyt treningowych.

Wybrany do głosowania

5. Remont ulicy Konopnickiej od bloku nr 17 do 25

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej na wysokości budynków 17-25, w szczególności: frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzie... Czytaj więcej...

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej na wysokości budynków 17-25, w szczególności: frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie wraz z ewentualnym uzupełnieniem oznakowania poziomego.

Wybrany do realizacji

6. No pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim w Gorlicach obejmujące podświetlenie kładki pieszej prowadzącej do Parku od strony ul. Parkowej, budowa wybiegu... Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim w Gorlicach obejmujące podświetlenie kładki pieszej prowadzącej do Parku od strony ul. Parkowej, budowa wybiegu dla psów oraz budowę stacji naprawczych dla rowerów.

Wybrany do głosowania

7. Modernizacja chodnika i infrastruktury drogowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych w obrębie Cmentarza Komunalnego w Gorlicach

Rodzaj: ogólnomiejski

Planowany koszt: 300 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Cmentarnej oraz zostanie zmodernizowany chodnik znajdujący się wzdłuż drogi. Wydzielenie miejsc parkingowych ... Czytaj więcej...

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Cmentarnej oraz zostanie zmodernizowany chodnik znajdujący się wzdłuż drogi. Wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców miasta.

Wybrany do głosowania

1. Odnowienie kamiennych murów oporowych wraz z oznaczeniem zabytkowego miejsca przy schodach od Rynku na ulicy Krętej w Gorlicach – kontynuacja zadania

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Odnowienie otoczenia kapliczki przy ul. Krętej, poprzez wzmocnienie murów oporowych, uzupełnienie ubytków tynku, plantowanie terenu, wykonanie tablicy informacyjnej i gab... Czytaj więcej...

Odnowienie otoczenia kapliczki przy ul. Krętej, poprzez wzmocnienie murów oporowych, uzupełnienie ubytków tynku, plantowanie terenu, wykonanie tablicy informacyjnej i gabloty, renowacja obrazu z kapliczki oraz ułożenie w jednej płaszczyźnie „kocich łbów”.

Wybrany do głosowania

2. Zagospodarowanie skweru przy łączniku od ulicy Wróblewskiego do ulicy 3 Maja dla potrzeb mieszkańców ulicy 3 Maja 20/20B/20A oraz Klubu Seniora

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców i uczestników zajęć w Klubie Seniora. Wykonanie nowych nasadzeń, montaż nowych ławek i stolików, montaż o... Czytaj więcej...

Wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców i uczestników zajęć w Klubie Seniora. Wykonanie nowych nasadzeń, montaż nowych ławek i stolików, montaż oświetlenia skweru, wykonanie alejek spacerowych. Poszerzenie pobocza łącznika celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz wygospodarowanie miejsc postojowych poprzecznych dla mieszkańców 3 Maja 20/20B/20A oraz osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora.

Wybrany do realizacji

3. Zazielenienie Rynku

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Ze względu na trwający remont gorlickiego Ratusza - wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę zakresu zadania - środki zostały przeznaczone na zazielenienie gorlickiej Starówk... Czytaj więcej...

Ze względu na trwający remont gorlickiego Ratusza - wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę zakresu zadania - środki zostały przeznaczone na zazielenienie gorlickiej Starówki.

Wybrany do głosowania

4. Rozbudowa i remont parkingu przy ul. 3 Maja 2

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Rozbudowa i remont parkingu przy ul. 3 Maja 2, poprzez wykonanie robót ziemnych, demontaż starych płytek i wykonanie parkingu z kostki brukowej oraz plantowanie terenu.

Wybrany do głosowania

5. Budowa urządzeń terenowo-rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy Placu Dworzysko

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 1

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, gdzie zostaną zamontowane urządzenia terenowo-rekreacyjne.

Wybrany do głosowania

6. Remont chodnika przy budynku Słoneczna 1

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 1. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace: • demontaż starych płytek • roboty zie... Czytaj więcej...

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 1. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace: • demontaż starych płytek • roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy • wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie • plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót

Wybrany do realizacji

7. Wykonanie oświetlenia ulicy Podzamcze

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 2

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada wykonanie oświetlenia ulicy Podzamcze w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wybrany do głosowania

8. Odwodnienie terenu wokół budynku przy ul. Kołłątaja 4

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ul. Kołłątaja 4, odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku nr 4 oraz z pobliskiego garażu czterema rurami spustowymi.

Wybrany do realizacji

9. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach, położonej przy ul. Łukasiewicza 2, poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 3

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych poprzez umiejscowienie alejki, modernizację muru ... Czytaj więcej...

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych poprzez umiejscowienie alejki, modernizację muru oporowego i zamontowanie ławek oraz strefy zieleni, poprzez nasadzenia i zamontowanie pergoli.

Wybrany do realizacji

10. Wykonanie drogi dojazdowej wraz z przebudową miejsc parkingowych w obrębie ul. Michalusa – bloki 3 i 7

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 4

Planowany koszt: 50 000 zł

Budowa nawierzchni drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych przy ul. Michalusa.

Wybrany do realizacji

11. Remont chodnika przed budynkami Konopnickiej 11 i 13 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Remont chodnika przed budynkami Konopnickiej 11 i 13 w Gorlicach. W ramach zadania nastąpi demontaż starych płytek betonowych oraz ułożenie nowej kostki brukowej.

Wybrany do głosowania

12. Budowa ogrodzenia dla śmietnika wraz z utwardzeniem przylegającego placu za blokami 2 i 4 przy ul. Norwida

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada wybudowanie zadaszenia i ogrodzenia dla śmietnika oraz utwardzenie przylegającego placu wraz z wytyczeniem miejsc postojowych.

Wybrany do głosowania

13. Organizacja miejsc składowania odpadów komunalnych przy ul. Konopnickiej 17

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 5

Planowany koszt: 50 000 zł

Utwardzenie terenu i wykonanie zadaszonej, zamykanej wiaty śmietnikowej oraz instalacja zamykanej tablicy ogłoszeniowej, wraz wykonaniem oświetlenia i paneli fotowoltaicz... Czytaj więcej...

Utwardzenie terenu i wykonanie zadaszonej, zamykanej wiaty śmietnikowej oraz instalacja zamykanej tablicy ogłoszeniowej, wraz wykonaniem oświetlenia i paneli fotowoltaicznych.

Wybrany do realizacji

14. Utwardzenie placu przy bloku Żeromskiego 22

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Remont placu znajdującego się przed blokiem Żeromskiego 22, polegający na utwardzeniu powierzchni kostką betonową.

Wybrany do głosowania

15. Grillowisko miejskie, miejsce na zapalenie ogniska przy ul. Kościuszki

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Stworzenie miejskiego grillowiska wraz z zadaszeniem, stołem, ławkami i paleniskiem. Miejsce to będzie służyć turystom, mieszkańcom osiedla i miasta, często mieszkającym ... Czytaj więcej...

Stworzenie miejskiego grillowiska wraz z zadaszeniem, stołem, ławkami i paleniskiem. Miejsce to będzie służyć turystom, mieszkańcom osiedla i miasta, często mieszkającym w blokach i nie posiadających własnych ogródków.

Wybrany do głosowania

16. Poprawa stanu jakości nawierzchni drogi na ulicy Pocieszka w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 6

Planowany koszt: 50 000 zł

Poprawa stanu jakości nawierzchni drogi na ulicy Pocieszka (bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, poboczy, chodników itp.). Zastosowane rozwiązanie pozwoli... Czytaj więcej...

Poprawa stanu jakości nawierzchni drogi na ulicy Pocieszka (bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, poboczy, chodników itp.). Zastosowane rozwiązanie pozwoli na poprawienie jakości dojazdu do posesji oraz zmniejszy ilość zanieczyszczeń jakie obecnie występują i są spowodowane teraźniejszym stanem drogi.

Wybrany do realizacji

17. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych wraz z utworzeniem eko-parku z sadem

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 7

Planowany koszt: 50 000 zł

Zagospodarowanie terenu pod cele rekreacyjno-sportowe, polegające na utwardzeniu terenu, budowie boiska, budowę wiat oraz ogrodzenie terenu.

Wybrany do realizacji

18. Remont parkingu przed budynkiem na ul. Hallera 22 w Gorlicach – I etap

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Remont parkingu przed budynkiem Hallera 22.

Wybrany do głosowania

19. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 8

Planowany koszt: 50 000 zł

Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach.

Wybrany do realizacji

20. Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola na przydrożnym rowie odwadniającym - etap II

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 9

Planowany koszt: 50 000 zł

Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola. Rozpoczęcie budowy chodnika – zgodnie z projektem już wykonanym. Celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, szczegól... Czytaj więcej...

Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola. Rozpoczęcie budowy chodnika – zgodnie z projektem już wykonanym. Celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, szczególnie pieszych i dzieci uczęszczających do szkół.

Wybrany do realizacji

21. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Skrzyńskich – boczna

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Wykonanie nawierzchni jezdni na ulicy Skrzyńskich-boczna od wjazdu z ulicy Skrzyńskich do ulicy Jagodowej. Położenie nowej nawierzchni zapewni bezpieczne przemieszczanie... Czytaj więcej...

Wykonanie nawierzchni jezdni na ulicy Skrzyńskich-boczna od wjazdu z ulicy Skrzyńskich do ulicy Jagodowej. Położenie nowej nawierzchni zapewni bezpieczne przemieszczanie korzystających.

Wybrany do głosowania

22. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi przy ul. Różanej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 10

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej drogi przy ul. Różanej.

Wybrany do realizacji

23. Wymiana nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, z wyznaczeniem części pieszej

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 11

Planowany koszt: 50 000 zł

Zadanie zakłada wymianę nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, wraz z wyznaczeniem części pieszej. Wykonanie zadania zwiększy poziom bezpieczeństwa dzieci,... Czytaj więcej...

Zadanie zakłada wymianę nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, wraz z wyznaczeniem części pieszej. Wykonanie zadania zwiększy poziom bezpieczeństwa dzieci, osób starszych oraz dorosłych.

Wybrany do realizacji

24. Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle Krasińskiego

Rodzaj: osiedlowy

Osiedle: Nr 12

Planowany koszt: 50 000 zł

Utwardzenie terenu pod zatoczkę parkingową wraz z montażem monitoringu.

Poprzedni zadanie
Następny zadanie